Een hoge klanttevredenheid is key

24 september 2020

In een snel veranderende markt is een hoge klanttevredenheid de sleutel voor het voortbestaan van een business. Als toekomstgericht bedrijf is Farm Trans continu bezig met het optimaliseren van haar klanttevredenheid. Samen met de operationele afdelingen monitort de salesafdeling klantwensen en verwachtingen. Het inzetten van klanttevredenheidsonderzoeken geeft deze afdelingen de mogelijkheid gerichte klantfeedback te ontvangen.

Meten is weten

‘Om te kunnen sturen op de behoeften en wensen van onze klanten, zijn we gestart met het uitzetten van klanttevredenheidsenquêtes. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen we onze dienstverlening verder optimaliseren. Hierdoor zijn we in staat om onze klanten in de toekomst nog beter van dienst zijn’, vertelt Adriaan de Bruijne.

Opstartfase

‘In de opstartfase hebben we een projectteam met collega’s van verschillende afdelingen samengesteld. Het klanttevredenheidsteam heeft een solide vragenlijst opgesteld, een leverancier gekozen en een testfase in gang gezet zodat we optimale klantonderzoeken kunnen uitsturen. Het team monitort de resultaten zodat er direct op feedback kan worden gestuurd.

Onderzoeksresultaten

Wanneer we voldoende onderzoeksresultaten hebben ontvangen, plaatsen we het gemiddelde klanttevredenheidscijfer en de klantfeedback op onze website. Zo kunnen anderen feedback over onze dienstverlening lezen. We vinden het belangrijk transparant te zijn over de klantfeedback en hebben alle vertrouwen in een goed klantcijfer!’, aldus Adriaan.

West-Brabantse ondernemers: ‘Tijd om te stoppen met sturen op ic-bedden’ Adriaan de Bruijne, CEO Farm Trans
Adriaan de Bruijne, CEO Farm Trans