Vlog Geconditioneerd Transport

4 november 2020

In tijden van corona streven wij als Farm Trans naar netwerkoptimalisatie om de efficiëntie van onze dienstverlening te kunnen waarborgen. Eli Smeding, manager geconditioneerd transport, vertelt in deze vlog hoe hij dit doet en hoe we als Farm Trans waardevolle lessen kunnen halen uit de crisissituatie.

Functie manager geconditioneerd transport

‘Binnen Farm Trans ben ik verantwoordelijk voor al het geconditioneerd transport samen met onze buitenlandse vestigingen in Engeland, Polen en België. De gebieden Benelux, Duitsland en Engeland bedienen we zelf en in de andere Europese landen binnen Europa werken we samen met partners via onze afdeling Connected Services.

Afdeling geconditioneerd transport

We houden ons dagelijks bezig met het efficiënt inplannen van de goederen van de klant. Belangrijk zijn hierbij: de afspraken die zijn gemaakt op het gebied van service level agreements, de performances die we met de klant afspreken, de voorwaarden die we afspreken waarbinnen een product geleverd dient te worden en natuurlijk de kostenefficiëntie vanuit ons oogpunt.

Coronacrisis

De uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt, proberen we samen met de klant aan te gaan. Onze klanten beperken soms bijvoorbeeld aanlevertijden omdat zij over minder middelen beschikken. Daarnaast kijken we naar de waarborging van veiligheid binnen het traject, van zowel de chauffeur als onze collega’s op kantoor, waarbij we de kostenefficiëntie in acht houden. En we leveren de performance zoals de klant van ons gewend is.

Samenwerkingsverbanden partnernetwerk

Samenwerkingsverbanden met strategische partners helpen ons bij onze fijnmazige distributie. Hierbij maken we dagelijks de keuze via welke klanten we onze distributie laten verlopen zodat we een hogere beladingsgraad kunnen realiseren en meer volume met minder auto’s kunnen vervoeren.

Geconditioneerd transport over 5 jaar

De afdeling geconditioneerd transport bij Farm Trans staat over 5 jaar bekend in de markt als een innovatieve logistieke dienstverlener welke gehoor geeft aan de behoeften van de klant op het gebied van warehousing en transport. Met ons wagenpark bewegen we mee richting de toekomst om de Co2-reductie te bewerkstelligen. Daarnaast staan we over 5 jaar nog bekender als een prettige werkgever.

vlog geconditioneerd transport Eli Smeding Farm Trans

Klik hier voor meer informatie over geconditioneerd transport.