Waarom is duurzaamheid juist in crisistijd zo belangrijk?

22 juli 2020

Farm Trans neemt sustainability serieus. Het afgelopen jaar en de komende jaren staan daarom in het teken van het verduurzamen van het bedrijf met een interne en externe focus. We spreken over duurzaamheid in het bedrijfsleven tijdens crisistijd met Deborah Kuppens, consultant bij Finch & Beak.

Waarom is duurzaamheid juist nu zo belangrijk?

Voor veel bedrijven is de coronacrisis een heftige periode. Door het thuiswerken is er veel afstand ontstaan tot collega’s. Daarom is het van belang dat bedrijven in deze tijd hun medewerkers extra motiveren en de betrokkenheid vergroten. Ook het inzetten op efficiëntie door bijvoorbeeld zuiniger te rijden kan eraan bijdragen dat de organisatie financieel gezond blijft. Hetzelfde geldt voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor medewerkers. Deze onderdelen van duurzaam werkgeverschap beginnen met een duurzaamheidsstrategie.

Hoe kun je tijdens de coronacrisis een duurzaamheidsstrategie opzetten?

Het is van belang dat het bedrijf een duidelijke richting vaststelt die ‘future-proof’ is. Vanuit de vastgestelde richting kunnen duurzaamheidsdoelstellingen worden opgesteld. Om de organisatie te verbeteren is het meten van en bijsturen op deze doelstellingen een belangrijk onderdeel van de strategie-implementatie. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Hoe betrek je medewerkers bij een duurzaamheidsstrategie?

  • Het is van belang dat medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie. Openheid en veelvuldige communicatie over wat er speelt kunnen hierbij helpen.
  • Geef het welzijn en de gezondheid van medewerkers prioriteit. Preventiemaatregelen helpen bij het creëren van een gezond werkklimaat.

Sustainability kick-off: committed employees for better results

Welke tips kunnen organisaties helpen bij het implementeren van duurzaamheid?

  1. Een juiste focus: weet waar je op wil richten want dan gaat de implementatie ervan sneller.
  2. Meetbaarheid: zorg dat je progressie op het gebied van duurzaamheid meetbaar is. Dan weet je wat de verbeterpunten zijn en kun je bijsturen als het nodig is.
  3. Vervolgstappen: formuleer heldere vervolgstappen, bijvoorbeeld per maand, zodat je als organisatie helder hebt hoe je de doelstellingen kunt implementeren. Wat wil je gaan doen, wie gaat het doen en wanneer wordt het gedaan.
  4. Just do it! Begin klein zodat je op termijn kunt opschalen. Neem hierbij je medewerkers zoveel mogelijk mee door hen bij het proces te betrekken.

Heeft Covid-19 impact gehad op de duurzaamheidsstrategie van Farm Trans?

Om de duurzaamheidsstrategie kracht bij te zetten in crisistijd, heeft Farm Trans een team opgesteld dat zich volledig focust op de doorgang van alle bedrijfsprocessen. Preventie en de betrokkenheid van medewerkers zijn daarin belangrijke onderdelen. Gemotiveerde en gezonde medewerkers vindt Farm Trans namelijk niet vanzelfsprekend. Ook andere duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van veiligheid en het verlagen van de CO2 uitstoot hebben tijdens crisistijd onverminderd onze aandacht. Driving into the future!

Finch & Beak is gespecialiseerd in het vinden van manieren om duurzaamheid te versnellen binnen organisaties en zo te voorkomen dat deze in de “reporting trap” te belanden. Met andere woorden: niet alleen mooie woorden maar daden! En daar kunnen wij ons in vinden.